Varför får jag en varning vid parallella kablar och gemensamt skydd?

Om du väljer parallella kablar och ett gemensamt skydd så dyker en orange varning/upplysning upp

Varningen med texten "Vid parallella kablar med gemensamt skydd är det viktigt att varje enskild kabel tål den genomsläppta energi som skyddets tillverkardata anger" är egentligen en upplysning om att detta kan vara ett problem, men att det inte går att kontrollera med hjälp av EL-VIS då vi inte har produktspecifika data på skydd, vilket krävs för att kontrollera detta.

Om du har parallella kablar med ett gemensamt skydd så är ofta kabelarean mindre i förhållande till skyddets storlek än vid bara en kabel, vilket ökar risken för att skyddets genomsläppta energi är större än vad kabeln tål.

 

Exempel på hur denna varning/upplysning ser ut i EL-VIS Kabel: