Varför får jag annorlunda resultat när jag importerar en kabelberäkning?

Kända förändringar som sker när du importerar en kabelberäkning från EL-VIS Desktop till EL-VIS Online.

Vid importerad beräkning

Här finner du en lista nedan på förändringar som kan ske när du har importerat en kabelberäkning från EL-VIS Desktop till EL-VIS Online. Under varje rubrik finns information om du som användare behöver göra någon åtgärd eller ej.


Skenbar nominell effekt
Det nya fältet "Skenbar nominell effekt" har tillkommit när "Matande punkt" är satt till "Generator".
Det är det i särklass minst använda alternativet för "Matande punkt", så det här bör inte beröra så många användare.
Som användare behöver du fylla i det här värdet efter en konvertering.

Borttagna kabeltyper
"Friledning" och "Styrkabel" har tagits bort som kabeltyper i Online.
Som användare behöver du ange kabeltyp efter en konvertering.

KB Skena
Den här kabeltypen konverteras till "DWP Powertrack" i Online.
Eventuell vald kabelarea kommer att nollas i konverteringen, och behöver därmed fyllas i av dig som användare.

Canalis
Flera av dess kabelareor har tagits bort; "KDP", "KHF", "KNT" och "KVA".
Som användare behöver du fylla i kabeltyp och kabelarea på nytt efter en konvertering.

Marktemperatur
Man kan inte välja en marktemperatur under 10°C i Online. I Desktop kunde man välja -5, 0 och 5. Har man valt någon av dem, blir de konverterade till 10°C i Online.
Det här konverteras automatiskt, som användare behöver du inte göra något.

Drifttemperatur
Standardvärdet har gått från 20°C till 50°C.
Så om man har haft 20°C i Desktop, så kommer det att konverteras till 50°C i Online.
Har man valt en annan temperatur i Desktop, säg 30°C, så kommer det att bli även 30°C i Online.
Det här konverteras automatiskt, som användare behöver du inte göra något.

Standardvärden för temperaturer
Andra standardtemperaturvärden har ändrats också, men istället för att lista alla skillnader här så kan man summera det såhär;
Om man har valt en standartemperatur i Desktop, så får man standardtemperaturen i Online.
Har man valt en annan temperatur än standard i Desktop, så får man den temperaturen i Online om det är möjligt för det aktuella förläggningssättet. Går det inte, sätts den nya standardtemperaturen.
Det här konverteras automatiskt, som användare behöver du inte göra något.

Ledarisolering
Flera val av ledarisolering är borttagna i Online; PEX/EPR (90°C), Mineral, Ingen, 4 Gummi (60°C), PE (65°C), Mineral (70°C) och Mineral (105°C).
Har man valt någon av dem, så kommer det bli konverterat till den som är standard i Online för den aktuella kabeltypen.
Det här konverteras automatiskt, som användare behöver du inte göra något.

Parallellt skydd
I Desktop finns valet "Separat med avbrott i återledaren vid F1" som inte finns i Online.
Det konverteras till "Separat" i Online.
Som användare behöver du inte göra något.

Jordfelsskydd
"Enfasig kortslutning" respektive "Dubbel jordslutning" finns inte i Online. De konverteras till "Tvåfasig kortslutning".
Det här konverteras automatiskt, som användare behöver du inte göra något.

Antal belastade ledare
Har man valt "1" så konverteras det till 2.
Har man valt "2" eller "2-3", konverteras det till 2 vid 1-fas och till 3 vid 3-fas.
Har man valt "3" eller högre, så konverteras det till 3.
Det här konverteras automatiskt, som användare behöver du inte göra något.

Kabelarea och Överlastskydd
När man har konverterat en beräkning är de här fälten alltid i upplåst läge i Online.
T.ex. så står det "Kabelarea är vald manuellt", även om det är ett uträknat värde från Desktop.
Anledningen till det är att uträknade värden från Desktop kanske inte längre är giltiga i Online, samtidigt som vi vill visa de faktiska värdena som kommer från Desktop.
Som användare behöver du inte göra något.

Borttagna kortslutningsskydd
Tre stycken kortslutningsskydd har tagits bort; "Dvärgbrytare - typ K", "Effektbrytare - 5s" och "Momentanutlösare 0.2s".
OBS! De två sistnämnda finns inte i nyare versioner av Desktop. De togs bort för många år sedan.
Som användare behöver du fylla kortslutningsskydd på nytt efter en konvertering.

D - I mark
Det här förläggningssättet finns inte i Online.
OBS! Det här valet finns inte i nyare versioner av Desktop. Det togs bort för många år sedan.
Som användare behöver du inte göra något, det konverteras till standardförläggningssättet för vald kabel.