Varför är inte EL-VIS kabel desktop ”aktuell” längre?

EL-VIS Online har ersatt desktop-versionen och uppdateras kontinuerligt.

Kom igång med Online här >

Under flera år har arbetet inom Svensk elstandard pågått med att ta fram en ny utgåva av handboken för kabeldimensionering (SEK handbok 421). Den har nu sedan en tid varit publicerad och i samband med det drogs standardserien som den förra utgåvan byggde på (SS 424 14 xx) in, det vill säga upphävdes.

I och med detta så är det nu bara en svensk standard som gäller för kabeldimensionering och det är Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, vilket skapar tydlighet från projektering till färdig anläggning.

Varför har vi bara uppdaterat EL-VIS Online och inte Desktop? 

Att inte Desktop har blivit uppdaterat för att uppfylla Elinstallationsreglerna beror på att den programvaran bygger på en IT teknisk lösning som också börjar bli omodern och därför gör vi också alla framtida uppdateringar och utvecklingar av funktioner i EL-VIS Online. 

Då vi vetat om att uppdateringen skulle ske under utvecklingen av EL-VIS Kabel Online så har vi helt byggt det programmet efter fordringarna i Elinstallationsreglerna så att det är framtidssäkrat när det gäller standarduppfyllnad.

 

Kom igång med EL-VIS Online här!