Varför kan jag inte redigera i klassiska mallar?

I våra klassiska Word och Excelmallar så är alla skrivskyddade som standard. Här finner du lösningen på hur du ta bort skyddet.

Välj bland flikarna uppe i Word eller Excel genom att trycka på Granska.

Därefter öppnas en ny underkategori upp. Tryck nu på Begränsa redigering.

Till höger dyker det nu upp en ny meny där du trycker på Stoppa skydd.

Bra jobbat! Nu kan du redigera i dokumentet precis som du själv önskar. Du kan också starta skyddet på nytt genom samma förfarande men då genom att trycka på Ja, starta tvingande skydd. Detta kan vara att föredra när du ska fylla i dokumentet efter du är klar med redigeringen.