Vad ska man göra om man inte känner till värdena för matande punkt?

När det inte går att få fram uppgifterna om matande punkt, måste du göra en kvalificerad uppskattning.

Tyvärr är det omöjligt att sätta ett värde som både tar höjd för sämsta fallet och samtidigt inte blir orimligt för den stora massan. En rekommendation när man ska projektera och inte har tillgång till varken uppmätta värden eller uträknade från t.ex. nätleverantör är att man gör en kvalificerad uppskattning utifrån liknande objekt där man har haft tillgång till dessa värden.

I EL-VIS kan man ta programmets hjälp att gissa om man har en hyfsad aning om avstånd till trafo och nätets uppbyggnad.

Bifogat finns ett som visar på två villor som ligger på olika ställen utmed ett lågspänningsnät. Villa 1 ligger i första kabelskåpet och Villa 2 matas från ett kabelskåp längre ut.

Som exemplet visar så skiljer det en hel del trots att detta inte är något utdraget nät.

Centralerna A1 och A1C skulle kunna vara placerade i exempelvis en skola där A1 är vid inkommande matning och A1C längre ut i anläggningen vilket visar på att man heller inte kan generalisera inom en typ av fastighet eller liknande.

Så rådet om du måste gissa är att gissa utifrån de förutsättningar du vet eller det som du bedömer som rimligt och gör gärna en beräkning som den i exemplet för att få hjälp med uppskattningen. Och tänk på att det är just en uppskattning så är du inte säker eller har väldigt god marginal bör du se till att ha fakta innan kostsamma beslut så som till exempel beställning av kabel etc. görs.

 

Bild 1

image-png-May-25-2023-01-24-48-1198-PM


Bild 2Inzoomad Villa 1 och 2