Hur startar jag ett projekt / kalkyl i Maxikod?

Så här startar du ett projekt eller en kalkyl i Maxikod

1. Välj först Anbudsprojekt (anbudskalkyl) eller Produktionsprojekt (produktionskalkyl).

Produktionsprojekt används främst för produktionskalkyler för ett redan vunnet anbud, där man utefter projekteringen gör en kalkyl att jämföra mot anbudskalkylen (räknade vi rätt, vad skiljer sig etc.). Produktionskalkylen används främst för ekonomiska prognoser, tidplaner och materiallistor i elinstallationsföretagets projekthantering

Anbudsprojekt används för att skapa den kalkyl som ligger till grund för lämnande av anbud/pris på ett jobb man ännu inte blivit tilldelad:

1

2. Välj nytt Projekt:

3. Fyll (som minst) i projektnummer och objekt:

3

4. Dubbelklicka med vänster musknapp för att komma in i kalkylen. Kalkylen kan byggas i tre nivåer; Kalkyl (Projektdel) - med huvudrubriker, Rubrik (Aktivitet) - med underrubriker, samt kodraderna där man för in material, arbete etc. (visas längst ned under vald rubrik/aktivitet).

För att komma igång - börja med att skapa en kalkyl/projektdel (i fältet överst till vänster), och skapa sedan en rubrik/aktivitet (i fältet överst till höger):