Kan man beräkna DC-Kablar till solceller?

Här är en kort guide för att använda EL-VIS till att göra beräkningar på DC kablage i solcellsanläggningar

För att räkna på solcellsanläggningars likströmskablage så kan du nyttja EL-VIS till att räkna på belastningsförmåga och spänningsfall.
1. Välj enfas och mata in som fasspänning den spänning strängarna levererar
2. Väj sen kabelkategori "kraftkabel enledare" som är samma typ av kabel som solcellskablarna och sen välj en kabeltyp som motsvarar din.
Eftersom programmet inte officiellt är anpassat för likström så har vi inte lagt upp de kabelbeteckningar som är renodlade solcellskablar men om du kikar på databladet för din kabel så bör du hitta en motsvarande kabel i listan d.v.s. ledarklass (2 eller 5) och ledarisolering (om ledaren tål 70 eller 90 grader max drifttemp)
3. Mata in längden på kabeln (sträckan mellan anslutningspunkterna) Exempel, om du går mellan växelriktare och en sträng så mata in avståndet mellan dessa då programmet räknar som enfas vilket innebär att det tar med ledaren i både plus och minus på samma sätt som fas och nolla i en enfaskrets i spänningsfallsberäkningen. (Är strängen väldigt lång så ta avståndet mellan växelriktaren och slutänden på strängen så får du med slingan i strängen också)
4. Välj förläggningssätt och skydd under delen belastningsförmåga för att få ut minsta area för belastningsförmågans skull. Om du inte har något skydd på dessa kablar (vilket man sällan har antar jag) så kan du välja inställd ström och den maximala ström som strängen kan producera om du har varje sträng kopplad enskilt till växelriktaren. Har du parallellkopplade strängar finns det angivet i Elinstalltionsreglernas del 712 hur man ska räkna med tänkbara överströmmar.
5. Beräkna spänningsfallet genom att mata i under spänningsfall antingen den maxström kabeln ska föra under max produktion från solcellerna eller den effekt i kW som anslutna solceller har i maxeffekt.