Hur läser jag in mina rabattbrev till Maxikod?

Så här läser du in dina rabattbrev till Maxikod så att du får rätt priser i kalkylprogrammet

För att istället få information om hur du får tag i dina rabattbrev från respektive grossist Tryck här!

1. För att läsa in dina rabattbrev (rabattfiler) i Maxikod tryck på "Registerhantering" när du är inloggad och står på startsidan:

 

2. Tryck sedan på "Rabattavtal":

 

3. Markera den grossist vars rabattavtal du ska läsa in och tryck sedan på Lägg till

 

4. Sedan ska du i regel välja "Grossistens egna standardformat" (förvalt) - skulle det sedan bli något problem med inläsningen kan du prova att växla till .txt (tabbavgränsad textfil) eller .csv (semikolonavgränsad textfil), beroende på filformat från grossisten, och prova läsa in på nytt.

Tryck sedan på "Välj fil" och leta upp filen som du har laddat ner eller fått från grossisten för inläsning. När du sedan har valt filen och den ligger länkad under Sökväg så trycker du på "Lägg till".

Du bör sedan se hur många rabattgrupper etc. som lästs in, men för att kontrollera att priserna stämmer kan du alltid gå in på Lista E-nr enligt bilden och kontrollera ett par artiklar samtidigt som du är inloggad hos respektive grossist för att säkerställa att priserna nu stämmer i Maxikod