Hur kommer jag igång med Serviceorder (i Maxikod)?

Så här kommer du igång med prissättning i Serviceorder!

Innan du börjar göra ordrar/kalkyler för att sätta priser, få snygga utskrifter till kund/beställare eller montör behöver du börja med några steg för att få rätt priser i programmet:

  • Så här får du tag i dina rabattbrev (rabattfiler) - Tryck här!
  • Så här läser du in dina rabattbrev (rabattfiler i Maxikod - Tryck här!

__________________________________________________________________________________________________

1. Från startsidan i Maxikod trycker du helt enkelt på Serviceorder

Väl inne kommer du nu att ha två stycken fält, varav det vänstra är ett kundfält där du lägger upp en eller flera kunder/beställare. I det högra fältet lägger du sedan upp arbetsordrar under respektive kund - du kan ha flera arbetsordrar under samma kund.

För att kunna starta en ny arbetorder måste du först lägga upp en Ny kund - därefter kan du skapa Ny order
 

 

2. När du sedan skapar Ny order får du upp "Välj mall för Serviceorder". Du behöver inte ha skapat mallar tidigare, detta är valfritt och går att göra enligt bilden ovanför.

Välj nu mall - har du inte skapat några så ta den förvalda som du sedan får anpassa till din kund och arbetsorder

När du har valt mall så får du ge din arbetsorder ett unikt Ordernummer och en Beskrivning - t.ex. 1234 och Armaturbyte 

 

 

 

 

 

3. När du sedan skapar din order får du upp alternativen för din Mall med två flikar - Prisalternativ och Resurser. Under Prisalternativ ställer du in hur ditt material ska bli prissatt. Här kan du exempelvis välja Nettopris i grossistordning och välja vilken grossist som ska prioriteras. Därefter kan du sätta påslag och timtid i %. Tänk på att tiderna i våra koder baseras på ATL-listan och att timtiden ska täcka in allt som inte är effektiv arbetstid.

__________________________________________________________________________________________________

Under Resurser ställer du bl.a. in vad en arbetstimme ska kosta företaget och vad den ska kosta kunden. Du kan även lägga till egna resurser som du sedan kan använda i din kalkyl.

 

4. När du är klar med dina prisinställningar trycker du Stäng och därmed är du inne i din arbetsorder där du nu kan lägga in material och arbetstid!

Det frinns flera olika alternativ för att lägga till artiklar och arbetstid till din arbetsorder:

a) Resurser - Här lägger du till ren arbetstid, eller använder andra resurser som är förinställda eller som du själv skapat, du måste ange "Antal" innan du kan lägga till något till din arbetsorder

b) Koder - Här finns K-koder med mindre recept/paket, t.ex. kabel med rör i regelverk (du får då både med arbetsid, VP-rör, fästamaterial och kabel. Det finns också T-koder med lite större recept/paket där du kan lägga till hela rum, lägenheter o.s.v. Du kan alltid trycka på Visa kod för att se innehållet i en kod eller Visa ritning när du är inne i T-koderna för att få en mer visuell bild av vad som ligger med i koden

c) E-nummer - Här lägger du själv till e-nummersatta artiklar och kan ge dem en egen arbetstid

d) Övrigt - Under Övrigt kan du lägga till en egen artikel eller resurs som du själv sätter benämning och pris på

OBS! Alla koder och e-nummer styckas upp till styck eller meter i Maxikod. Ett e-nummer för en 6-meters kabelstege blir alltså per/m i Maxikod (både vad gäller pris och tid).

__________________________________________________________________________________________________

5. För att sedan få ut ett underlag till din beställare eller montör - tryck på Utskrift! Här finns sedan en rad alternativ för vad du kan visa eller dölja på din utskrift. Du kan ta med ROT-avdrag & moms, samt lägga till en sluttext som hamnar längtst ned på utskriften tillsammans med kundpriset.

Du kan så klart använda din utskrift som en ren materiallista för att visa kunden vad som ingår i ditt pris, eller som ett underlag för att plocka ut material hos din grossist.