Hur hittar jag rätt Mall i EL-VIS?

Så här hittar du bland våra olika mallar och dokument i EL-VIS

Mallarna i EL-VIS löser i princip all kund- och projektdokumentation du som installatör behöver ta fram.

Våra mallar och dokument kan delas upp i 2st typer:

- Word- och Excelmallar

- "Dynamiska" mallar

Har du EL-VIS Mini kommer du endast åt våra dynamiska mallar, och inte Word- och Excelmallarna.

1. För att komma till respektive typ, vänsterklicka på "+ Dokument" (dynamiska mallar) eller på "Ladda ner" (Word- och Excelmallar):

 

2. Dynamiska mallar - bland de så kallade dynamiska mallarna kan du välja mellan ett antal grund-mallar att utgå från. Dessa mallar går dock att anpassa, du kan bl.a. byta rubriker, bifoga bilder, använda interna protokoll som finns inbyggda i mallarna och som går att välja till, lägga till och ta bort rader m.m.

Vill du sedan spara ett konfigurerat dokument som en egen mall, eller som en mall alla på företaget kommer åt så kan du göra detta. Klicka på de tre prickarna längt upp till höger när du är inne i aktuellt dokument (mall), och välj sedan "Skapa mall":

Du kan även dela, kopiera och skicka dessa mallar direkt inne i appen.

3. Word- och Excelmallar - När du tryck på "Ladda ner", kan du bl.a. söka på mallar (i sökfältet överst på sidan) men också navigera i en mappstruktur där mallarna ligger sorterade utefter kategori. Det finns mängder med mallar att välja mellan, och du kan ladda ner dem, samt redigera och fylla i dem lokalt på din dator.